Ogród Janka nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Klienta lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa.

Wszyscy Klienci mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Ogrodu Janka poprzez dostępne na stronach internetowych adresy e-mail i formularze kontaktowe. Ogród Janka przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie Centrum gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Oferta Ogrodu Janka będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości mogą nastapić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.

E-mail: Kontakt